Historie stará stovky let

Víte co je to polygrafie? Je to výrobní proces tisku. Zahrnuje předtiskovou přípravu (prepress), tisk (press) a dokončující zpracování (post press). Tisknou se knihy, časopisy, noviny, letáky, katalogy, billboardy, dopisní papíry, výroční zprávy, obaly na potraviny, sortiment je opravdu velmi rozsáhlý. Existuje několik technologií. Pro tisk novin, časopisů a knih se využívá ofsetová technologie, pro obalovou techniku je to flexografie.
otočný kohout
Pokud tisknete malonákladové záležitosti jako například vizitky nebo letáky, využívá se obvykle tisk digitální. Technologií je ovšem mnohem více. Polygrafie je oblast velmi náročná, ve které je řada technologií, materiálů i procesů. Bez polygrafie by nebyla média tím, čím jsou.
Polygrafie má velmi dlouhou historii.První knihy se tiskly již v první polovině patnáctého století. Vynálezcem evropského tisku byl zlatník Johaness Gutenberg. První tištěnou knihou byla pochopitelně Bible.
 tiskařský lis

Polygrafické služby využijete rozhodně i Vy

I vy několikrát v životě můžete využívat polygrafických služeb. Například všichni novomanželé si obednávají výrobusvatebních oznámení. Když podnikáte určitě si musíte nechat vytisknout vizitky pro sebe i své zaměstnance. Pravděpodobně si necháte vytisknout také letáky a leporela.
Zde platí, že se zajímejte o nejlepší nabídku. Ceny služeb jsou totiž velmi různé. Ne každá tiskárna má k dispozici i grafické studio, proto je možná lepší oslovit grafické studio, které zajistí i tiskařské služby.
Mnozí lidé mají pocit, že je zbytečné utrácet za grafické služby a vyrábějí si vizitky či letáky svépomocí a místo profesionáních grafických programů využívají wordu. Místo tisku v profesionální tiskárně využívají laserovou tiskárnu na kladívkový papír. Ale kvalitní grafická úprava je také o určité prestiži a proto je dobré to nepodceňovat.

© 2024 Holotin All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.